• Πότε χρειάζεται συντήρηση ένα μηχάνημα;

  Για την ασφαλή λειτουργία και τη διασφάλιση υψηλού βαθμού απόδοσης ενός μηχανήματος ενδείκνυται να ελέγχεται από ειδικευμένο τεχνίτη ανά δύο χρόνια. Ωστόσο, αν ακούγεται κάποιος «ασυνήθιστος» θόρυβος κατά τη λειτουργία του, καλό είναι να ζητείται η γνώμη ενός ειδικού.
 • Τι πρέπει να κάνει ο χειριστής ενός μηχανήματος, αν ακούσει κάποιον «περίεργο» θόρυβο;

  Στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του μηχανήματος, προκειμένου να μην επεκταθεί η ζημιά και να επικοινωνήσει άμεσα με εξειδικευμένο τεχνικό που θα επιληφθεί του θέματος.
 • Γιατί πέφτει η ασφάλεια, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος;

  Προφανώς, υπάρχει ηλεκτρολογικό πρόβλημα, που χρήζει ελέγχου. Καλό θα ήταν να μην επιμείνετε θέτοντας το ξανά σε λειτουργία, σηκώνοντας την ασφάλεια.
 • Παρατηρώ πως έχει μειωθεί η αποδοτικότητα του μηχανήματος. Γιατί συμβαίνει αυτό;

  Αν διαπιστώσετε πως το μηχάνημα δεν αποδίδει τα μέγιστα, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για να σας καθοδηγήσουμε ή καλέστε στο χώρο σας ειδικευμένο τεχνικό για να διαγνώσει και να επιδιορθώσει ενδεχόμενη βλάβη.
 • Για ποιους λόγους να προτιμήσω ένα μηχάνημα ελληνικής κατασκευής;

  Σας το συνιστούμε, διότι α) τα μηχανήματα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα είναι υψηλής ποιότητας, β) υπάρχει άμεση ανταπόκριση, αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία τους, γ) το κόστος συντήρησης και επισκευής τους είναι σαφώς χαμηλότερο, εφόσον δεν καλείται τεχνικός από το εξωτερικό και δ) ο χρόνος αποκατάστασης του προβλήματος είναι οπωσδήποτε μικρότερος.
 • Μπορώ να αλλάξω εταιρεία συντήρησης;

  Σαφώς, μπορείτε, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε ευχαριστημένοι (π.χ. από την ποιότητα παροχής υπηρεσιών ή το κόστος χρέωσης).
 • Χορηγείτε εγγύηση επισκευής;

  Από το 1981 και εφεξής κάθε επισκευή που αναλαμβάνουμε καταχωρείται στα αρχεία μας. Μάλιστα, σας χορηγούμε εγγύηση ενός έτους για την ορθή λειτουργία του μηχανήματος και για κάθε εξάρτημα που επισκευάζεται ή αντικαθίσταται.
 • Τι χρειάζεται να κάνω για τη συντήρηση του μηχανήματος;

  Για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του μηχανήματος χρειάζεται κατά διαστήματα να εκτελείτε ο ίδιος ορισμένες εργασίες. Ακριβείς/ Αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση τους θα σας δώσει ο κατασκευαστής του μηχανήματος.
 • Πώς μπορώ να διατηρήσω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση το μηχάνημα;

  Μετά το πέρας της εργασίας σας πρέπει πάντα να καθαρίζετε σχολαστικά το μηχάνημα από τα υπολείμματα μουργάνας και να μην αφήνετε τα μάρμαρα πάνω στο μηχάνημα, διότι αυξάνουν την οξείδωση. Ακόμη, ο χώρος όπου βρίσκεται το μηχάνημα επιβάλλεται να αερίζεται επαρκώς ώστε να καταπολεμάται η υγρασία.
 • Μπορώ να επισκευάσω μόνος μου τα μηχανήματα μου;

  Καλό θα ήταν να μην το επιχειρήσετε, γιατί ενδέχεται να καταστρέψετε κάποιο εξάρτημά του και επομένως να προξενήσετε μεγαλύτερη ζημιά στο μηχάνημα.