Αντλία Νερού

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 1,5 ΗΡ
ΣΤΡΟΦΕΣ: 2800 ΣΤΡΟΦΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ: 1,5 ΙΝΤΣΑ

By :
Comments : Off